Το υλικό της ιστοσελίδας έπειτα από την παράδοση , δηλαδή κείμενα banner φωτογραφίες ανήκουν σε εσάς και μετά την ανάρτηση της ιστοσελίδας και την εξόφληση της μπορούν να σας παραδοθούν και να τα χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε όπως έχουν ή και να προχωρήσετε σε τροποποίησή τους κατά βούληση.


Προσοχή: Οι φωτογραφίες τα γραφικά και το περιεχομενο από διάφορα demos και άλλα ετοιμα projects δεν μπορούν να  χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικό Website.

(Λογω Copyright)


Η ιστοσελίδα μετά την ανάρτηση και την εξόφληση της ανήκει σε εσάς οπότε και θα σας παραδοθούν οι κωδικοί πλήρους πρόσβασης σε αυτή. Παράλληλα σε περίπτωση απώλειας κωδικών κι εφόσον η ιστοσελίδα φιλοξενείται σε δικούς μας servers θα πραγματοποιείται επανέκδοση κωδικών κατόπιν αιτήματός σας ανά πάσα στιγμή.


Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για το υλικό και τις φωτογραφίες που μας δίνετε , θεωρώντας ότι πρόκειται για γνήσιο υλικό ή με άδεια αναδημοσίευσης και χρήσης. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε υλικό αναρτηθεί μετά την παράδοση της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση δικιά σας υπαιτιότητας στην καθυστέρηση αποστολής υλικού ή μεταφράσεων μετά την παρουσίαση του πρώτου demo της ιστοσελίδας σας θα σας ζητηθεί η εξόφληση της ιστοσελίδας

Σε περίπτωση ανάρτησης της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο , ακόμα και αν υπάρχουν εκκρεμότητες , θα πρέπει να γίνεται εξόφληση και τιμολόγηση ενώ δεσμευόμαστε για την περαίωση των εκκρεμοτήτων προς εσάς.


Η ιστοσελίδα βασίζεται σε Opensource λογισμικό υψηλών προδιαγραφών και με μεγάλο αριθμό δυνατοτήτων. Σε περίπτωση που κάποια προσθήκη δεν καλύπτεται από τις δυνατότητες του λογισμικού , θα ζητούνται από την κατασκευάστρια εταιρεία και το όποιο κόστος θα το πληρώνει ο πελάτης


Οι εκτιμώμενες τιμές βασίζονται στον αριθμό των ημερών που υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε να ικανοποιήσουμε όλα όσα μας έχετε πει και έχουμε συμφωνήσει ότι θέλετε να πετύχετε. Αν όμως έχετε αλλάξει τη γνώμη σας, θέλετε να προσθέσετε επιπλέον σελίδες ή πρότυπα σελίδων ή ακόμα νέες πτυχές στη λειτουργικότητα εκτός των συμφωνημένων , θα πρέπει να συμφωνήσουμε από κοινού στο κόστος των πρόσθετων αλλαγών, το οποίο και θα υπολογιστεί βάσει του εκτιμώμενου χρόνου ολοκλήρωσής τους.